 

     20210711-20210720

2021-08-11 17:54
  75
  0  
      
       
           
         
         
         
   
        
         
         
       
      

20210711      1                 
                              

20210712      2                
                         

20210713      3                 
                            

20210714      4                 
                          
         
                                                      

20210715      5                 
        (  )                
         
                  

20210716      7                 
                       
         
              

20210717      8                 
     Луван Жалбо                       
         
       Татхагата Нагешварараджа      35                               "Ом татхагата бхагаван нага радже швара абхистхана абхистхате суха ." 

20210718      9                 
                                   
         
                    

20210719      10                 
                            
         
          

20210720     11                 
                             
         
                            

Июлин 11-да, хонь сарын 1-й сагаан бэч үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама мурын хаалта арилгаха ном уншажа байна . Этигэлтэ Хамба Лама: "Мурын зэргые үнэн сэдьхэлдээ шэнгээжэ аба " гэжэ айлдалаа.

Июлин 12-та, хонь сарын 2-й сагаагша тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама бэлигуунэй зурхэн судар табижа байна . Этигэлтэ Хамба Лама: "Нисванисын туйдхэр арилгаха бэлгэ бэлиг " гэжэ айлдалаа.

Июлин 13-да, хонь сарын 3-й хар нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг лама: "Оюун ухаанаас амьдрал хүгжэнэ" гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Оюунаас хэтэрбэл бэлигүүн чанада хүрнэ" гэжэ айлдалаа.

Июлин 14-дэ, хонь сарын 4-й харагшин гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн эмэй найруулга үзэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Анхилам сайхан ургамал сэсэгүүдэй хүйсэндэ" гэжэ айлдалаа.
Мүнөөдэр Майдар Бурханай хуралай гол үдэр ушраас Майдар Бурхани дурдан магтажа хамта дасанаа эргэн гороолхо хубитай тула ехэ баяртай байгы. Хэзээ нэг ерээдүй сагта Майдар Бурхантай ушаржа болохо арга оложо Табан Хаанай амь баригша нэг тэнгэри хүйсэндэ оршохынь бүү марты.

Июлин 15-да, хонь сарын 5-й хүхэ хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Үдэрэй үдэртэ амжилта туйлажа ябасан хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: "Сэргэлэн сэдьхэлэй юрөөл" гэжэ айлдалаа.
Юрөөл табиха хэрэг бол энэ амжилтай хүн мэтэ юм. Тымэ ушраас юрөөл үргэжэ байгы.

Июлин 16-да, хонь сарын 7-й хүхэгшин үхэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг лама сэдьхэлчилэн бүтээгшэ зэндэмэни хумх тахиад байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Шэдитэ тарни эдитэ эм" гэжэ айлдалаа.
Хумх зэндэмэни тарнийг арай гэжэ ойлгосон мэтээр эм болоод тусална.

Июлин 17-до, хонь сарын 8-й улаан бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Гэгээн лама Луван Жалбогай тарнийн эш үгэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бодь сэдьхэлэй найдалтай тангаригаас" гэжэ айлдалаа.
Энэ бол Татхагата Нагешварараджа Лусын Хаан болоод 35 Бурхадай нэгэнь мүн. Хэзээ нэгэ бодь сэдьхэлтэй болохо гээд тарнийн олон дачи уншигты "Ом татхагата бхагаван нага радже швара абхистхана абхистхате суха."

Июлин 18-да, хонь сарын 9-й улаагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Оршон байгалийн хубиргаанда элдэб зоболон үзэгдэнэ" гэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бурханай абарха ном хүн бүгдын сэдьхэлдэ" гэжэ айлдалаа.
Айха юүмэ үгэй байгалида юүш болоог хүнэй сэдьхэлдэ Бурхан багшын сургаал байха бол.

Июлин 19-дэ, хонь сарын 10-й шар луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
"Номой үглигээс илүү буян үгэй" гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Санаа сэдьхэлыг сайн сахисан шадал" гэжэ айлдалаа.
Ном судар болон ямар нэгэ сахюусан мэтэ болоо.

Июлин 20-да, хонь сарын 11-й шарагшин могой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Олон мүргэлшэд зөрөг нарийн замаар үгсэжэ ябана. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сүзэгэй хүшээр Сүмбэр уулын оройдо хүрэхэ" гэжэ айлдалаа.

Үзэгдэхэгүй уулын оройдо гараха гэбэл ямар шанга сүзэг хэрэгтэй юм. Юрөөлхэ бол Бурхан Багшын Сүмбэр уула мэтээр мэни сүзэг ургаг.  
     
     