 

     

2018-07-27 17:21
  413
  0         19            《》                        《》 2       《  》               

   Генетикийн өөрчлөлттэй үүлдэр: 19-р зуунд Бельгийн махны чиглэлийн үхрийг сайжруулах үүдэлтэй гаднаас "Шортхорн" үүлдэр авчран эрлийзжүүлтэл булчингийн өсөлт хянадаг миостатин уураг боловсруулалт муутай төл гараад байх болов. Энгийн үхэр лугаа хооллон ундлах боловч булчингийн масс "үйлдвэрлэлт" 2 дахин өндөр. Нэгэнт гаж боловч "тун ашигтай гаж" үхрийг яалтай билээ? Үргэлжлүүлээд л бойжуулаад байхаас өөр яахуу, тийм ээ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Бельгийн үл итгэм үхрийн үүлдэр   
     
     