 

           

2018-08-06 10:34
  276
  0         
Дипломат болон албан пасспортыг ХЭН ЭЗЭМШИХ ЭРХТЭЙ ВЭ?

 ∙  | GoGo.mn
 /2018-08-02 16  05 GMT+8/

       2013  320                      
     Засгийн газрын 2013 оны 320 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын үндэсний гадаад паспорт, олгох, эзэмших, хадгалах тухай журамд дараах байдлаар заасан байдаг. Үүнд:


5.1        
5.1. ДИПЛОМАТ ПАСПОРТЫГ дор дурдсан албан тушаалтан эзэмшинэ:

5.1.1.                 ;
5.1.1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд;

5.1.2.      -III-  -IV  -IV          ;                       
5.1.2. Төрийн өндөр албан тушаалын ТӨ-III-ТӨ-IV, ТӨ-IVА зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтан, түүний эхнэр буюу нөхөр; /Энэ нь: УИХ-ын дэд дарга, Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч нарыг хэлж байна/


5.1.3.      -V-  -VI   -V A- -VI            ;                                                                                  ҮК                                                            
5.1.3. Төрийн өндөр албан тушаалын ТӨ-V-ТӨ-VI, ТӨ-V A-ТӨ-VI A, зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтан, түүний эхнэр буюу нөхөр; /Энэ нь: Ерөнхийлөгчийн ТГДарга, ЗГХГ-ын дарга, УИХ-ын ТГ-ын ЕНБД, Дээд шүүхийн шүүгч, Дэд сайд, Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн дарга, Аймгийн засаг дарга, Төрийн албаны зөвлийн дарга, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн, ҮАБЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Монгол банкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Үндэсний статистикийн газрын дарга, Ерөнхий прокурорын орлогч, Хүний эрхийн ҮК-ын дарга, СЕХ, АТГ-ын дарга, АТГ-ын дэд дарга, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, УИХ-ын даргын зөвлөх, Ерөнхий сайдын зөвлөх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх НБД, Төрийн албаны зөвлөлийн орон тоон ыгишүүн, Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч, Ерөнхий аудитор нарыг хэлж байна/

5.1.4.                          ;
5.1.4. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд асан хүмүүс болон тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд төрийн усгай хамгаалалтад байх хугацаанд;

5.1.5.           ;
5.1.5. Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын дипломат албан тушаалтан;

5.1.6 ТЗ-14 AA-I ТҮ-14   ;
5.1.6 ТЗ-14, AA-I, ТҮ-14 зэрэглэлийн албан тушаалтан;

5.1.7  ТТ-18   ;
5.1.7. ТТ-18 зэрэглэлийн албан тушаалтан;

5.1.8                  18   ;
5.1.8 Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын дипломат албан тушаалтан болон тэдгээрийн эхнэр буюу нөхөр, 18 хүртэл насны хүүхэд;

5.1.9.                    ;
5.1.9. Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд болон Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин дипломат цолтой хүн, түүний эхнэр буюу нөхөр;

5.1.10.            
5.1.10. Төр, засгийн тэргүүн нар гадаадад зорчиход дагалдан явах хамгаалалтын албаны ажилтан.

5.2.               
5.2. АЛБАН ПАСПОРТЫГ дор дурдсан албан тушаалтан болон тэдгээртэй адилтгах албан тушаал хашиж буй иргэн эзэмшинэ:5.2.1.   АА-2-АА-11    
5.2.1.Төрийн албан тушаалын АА-2-АА-11 зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтан

5.2.2.   ТЗ-6-ТЗ-13    
5.2.2. Төрийн захиргааны ТЗ-6-ТЗ-13 зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтан

5.2.3.   ТҮ-11-13    
5.2.3. Төрийн үйлчилгээний ТҮ-11-13 зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтан

5.2.4.              ;
5.2.4. Төр, засгийн тэргүүн нар гадаадад зорчиход дагалдан явах эмч болон бусад үйлчилгээний ажилтан;

5.2.5.              ;
5.2.5. Харьяа төрийн байгууллагын тодорхойлолтын дагуу төрийн тусгай албаны ангилал, зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтан;

5.2.6.                          ;
5.2.6. Батлан хамгаалах асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн Монгол Улсын олон улсын гэрээ, тохиролцооны дагуу гадаад оронд энхийг сахиулах үүрэг гүйцэтгэх албан хаагчид;

5.2.7.                          18   ;
5.2.7. Хилийн чанад дахь Засгийн газар хоорондын олон улсын байгууллагад удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал хашиж буй Монгол Улсын иргэн, түүний эхнэр буюу нөхөр, 18 хүртэл насны хүүхэд;

5.2.8.                   18   ;
5.2.8. Монгол Улсаас хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын үйлчилгээ, техникийн ажилтан, тэдний эхнэр буюу нөхөр, 18 хүртэл насны хүүхэд;

5.3.      ;
5.3. Сумын болон дүүргийн Засаг дарга;

5.4.          ;
5.4. Улсын Их Хурлын гишүүний орон тооны зөвлөх болон туслах;

5.5.        ;
5.5. Засгийн газрын гишүүний орон тооны зөвлөх болон туслах;

5.6.          ;
5.6. Монгол Улсын Өргөмжит консулаар томилогдон ажиллаж буй Монгол Улсын иргэн;

5.7.          ;
5.7. Дипломат цолтой ахмад ажилтнууд, тэдгээрийн эхнэр буюу нөхөр;

GoGo Facebook Хуудас
GoGo Facebook 

                                
     
     