  

ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ

2021-04-14 17:15
  136
  0
ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ  ᠳᠦ ᠨᠢ 
ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠪᠥᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠪᠥᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ 
ᠠᠪᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠪᠥᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ 
ᠠᠪᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
  ᠠᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠢᠨᠢ 
  ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ 
 
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ 
ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ 
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠥᠪᠡᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ 
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠥᠪᠡᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
  ᠠᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠢᠨᠢ 
  ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ 
 
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ 
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ 
ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ 
ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 
  ᠠᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠢᠨᠢ 
  ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ 
  ᠠᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠢᠨᠢ 
  ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠧ  
     
     