 

     

2018-09-28 11:47
  599
  0

     
Монгол зэвсэгт хүчний гадаад хамтын ажиллагаа

          2016.03.27       
Өмнөд Судан-д олон улсын энхийг сахиулах хүчний бүрэлдэхүүнд



Афганистанд

         2015 
Япон цэргийн инжанаарууд бяданд зам тавихийг заах хамтын ажиллагаа. 2015 он     《 》      2015 
Хятад Монголын тусгай ангийн цэргүүд "террористуудыг устгах" хамтарсан сургалт явуулж байгаа нь. 2015 он

   
     
     