 

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠥᠯᠠᠩ

2018-04-27 11:12
  597
  0
ᠨᠠᠭᠠᠳᠥᠨᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠳᠤ ᠬᠥᠯ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ  
ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ  
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠪᠥᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ` ᠬᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ  
ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠵᠥ ᠶᠠᠪᠥᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ  
  
  
ᠬᠤᠷᠢᠨᠮ ᠬᠥᠷ ᠲᠤ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ  
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠨᠰᠠᠨ  
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠩ  ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ  
  
  
  
ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ 
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠵᠦᠪᠰᠬᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠥ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠢ  
ᠨᠢᠮᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠷᠥᠯᠠᠩ ᠱᠢᠲᠦᠯᠡᠩ ᠢ 
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠬᠢ ᠡᠳᠡᠯᠡᠨᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ 
 
 
 
ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠢ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ 
ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠥᠨᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ 
ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠥᠷ  ᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠥᠶᠥᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ 
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠵᠤ ᠰᠥᠷᠭᠠᠨᠰᠠᠨ ᠯᠡ ᠶᠥᠨᠰᠠᠨ 
 
 
 
ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ  ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 
ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠥᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ 
ᠠᠪᠥ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠥᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠥᠷᠤᠯᠢᠨ  ᠢ 
ᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠨᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠡ 
ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠥᠷᠳᠠᠬᠦᠥ ᠠᠪᠥ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ
ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠳᠦ
ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠬᠢᠪᠡᠭᠡ ᠵᠦᠩ ᠨᠢᠳᠦ ᠭᠦᠶᠤᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ


 ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠪᠠᠷᠠᠨᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠰᠬᠤᠨ ᠤᠳ
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠡᠢᠯ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ
ᠠᠪᠥ ᠵᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠳᠠᠩ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠦ
ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠯᠡ ᠴᠤᠨᠬᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ


ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ
ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠩ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠩ
ᠪᠥᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠨᠴᠠ ᠬᠦᠬᠦᠳᠦᠨᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠩ ᠰᠠᠨ


ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠌᠌᠌᠌ ᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠨ᠌ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ
ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ  ᠤ ᠬᠦᠯᠢ ᠢ ᠠᠮᠠᠭᠠᠷᠠᠨᠰᠠᠨ
ᠠᠨᠬᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠡ ᠪᠢᠨᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠌᠂᠂

 
   
     
     