 

      2019.05.11-05.20

2019-05-11 17:44
  234
  0
     
     
     
          
           
            
             
        
              
              
              
        
           
        
              
              
            
           
2019.05.11      7                 
   (  )                      
                        
2019.05.12       8                
                                  
2019.05.13       9                
          (      )                         

  
   
              
                  
2019.05.14       10               
             20/02             
             
                      20   2            20)                            2)                             
2019.05.15       11               
                                    
                              
 2019.05.16       11              
            (   )           
                          
            
                         
2019.05.17       13              
               ( боти)        
                     
            
                             (  )     
2019.05.18       15             
                          
                      
           
                            
2019.05.19       16             
       (  )           
                  
           
                        
 2019.05.20       17            
                     
                  
          
                       
Майн 11-дэ, могой сарын 7-й шара бишэн үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Үбэшэн хүн: "Бэе үбэшэнээс айгаад зобохын ехэ зоболон үзэжэ байнам" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Үбэшэ зоболон үгэй байхыг хэншэ батлаагүй" гэжэ айлдалаа.     
Майн 12-то, могой сарын 8-й удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.     
Сэргэхэ уйлэнуудые сэдьхэлдээ бододог хундэ Итигэлэй Хамба Лама-" Хушэр уйлэнууд амар бутэжэ санасан хэрэг аяндаа бутэхэ"-гэжэ айлдаа.     
Майн 13-да, могой сарын 9-й сагаан нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Нэгэ лама зайн гал хүдэлгөөн хайшан гээд байгалаас гарсан бэ? гэжэ тайлбарилажа байна. Этигэл Хамба Лама: "Сахил сургаалай сайнаар тайла" гэжэ айлдалаа.    
    
Зайн гал сахил мэтэдэ хүдэлгөөн сургаал гэжэ жишэжэ болно.     
Майн 14-дэ, могой сарын 10-й сагаагша гахай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Этигэл Хамба Лама: "Хоогосон шанар мэдэдэг бэлигүүн толи гэбэл 20 / 02 толито энэрхы зүрхэн" гэжэ тодорхой үзэгдэл сасаруулаа.    
    
Магадгүй энэрхы зүрхэн томьо бол эжигээс үүсхэсэн сэдьхэлэй байдал. Нүгөө талда бол Галшиев Ламын 20-ти ба 2 дугаар сургаалнууд энэрхы сэдьхэл тухай байжа болоно. Жишээ, 20) Гэнтэ ерэсэн айлшидта ураг садандаа шэнди эдеэ ундаа найруул, тэрниинь энэ орон дэлхэйн нютагай эртын буянтай ёс мүн. 2) Орон ба хашаа болон гэрээ өөриин нюур шэнди сэбэрлэ, арюун болохо бол арбан зүгэй амитан бүгэдэ ерээд эдеэнээс хүртэхэ.    
Майн 15-да, могой сарын 11-й хара хулгана удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Дээдэ уеин ундэр настай арбаад ламанар хонхо дамари болон сан хэнгэрэгэй хугжэмэй доро: «Юртэнсэ ба юртэнсээс гэтэлсэн» сахюусанда хурал хуража байна. Этигэл Хамба Лама: «Тэнгэри лусад болон хунуудэй амитан бугэдэй мэдэхэ хэл дээрэ ойлгохоор уншина» гэжэ айлдалаа.   
Майн 16-да, могой сарын 11-й харагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ лама: "Судар тарни бүтээхэ үгэй байгаад, масагласнай хэрэг юүн бэ" гэжэ асууна. Этигэл Хамба Лама: "Бэе, хэл, сэдьхэлэй мэдэрэлэй үзэгдэл таниха эрхэтэй байха" гэжэ айлдалаа.   
Масаглахын тус эрдэм бол бэе, хэл, сэдьхэлэй мэдэрэлэй үзэгдэл тодоржо эли болохонь мүн.   
Майн 17-до, могой сарын 13 хүхэ бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Хэдэн зон: "Бурханай сайхан үдэр мандахань" гээд боти ном эбэртэлээд ябажа байна. Этигэл Хамба Лама: "Бурханай боди хутаг хүрэтэр хүртэхэ ехэ үдэр" гэжэ айлдалаа.  
  
Манай бүхы дасанаар Дончод хурал эхилэ. Ганжуур судараас ном айлдаха үдэрээр тани амаршалнам. Бурханай боди хутаг тухай содолтой байгты.  
 Майн 18-да, могой сарын 15-й хүхэгшэ туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Нэгэ лама: "Эхэ болсон хамаг амитанай тусын тулда Бодисадын мүртэ гарсан танда мүргэмөй" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Бурханай тиин арюун орони амитан бүхэн эдлэхэ болтогой" гэжэ айлдалаа.  
  
Дончод хуралай гол үдэрээр амаршалан хамаг амитанай тусада Бурхан Багшын тиин арюун орони эдлэхэ зорилготой болоод байгы. 
Майн 19-дэ, могой сарын 16-й улаан луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Настай хүн: "Үглөөдэрээс хүхын донгодог эхилэжэ дулаарха" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Шүтэн барилдалгын шалтагаан үргэлжэлүүлсэн шажин" гэжэ айлдалаа. 
Хүхэй донгодоходонь шүтэн барилдалгын ушар шалтагаан тухай бодолтой болохо бол шажин үргэлжэлээр байхань мүн. 
Майн 20-да, могой сарын 17-й улаагша могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Сүзэгтэй хүн: "Дээдын амгалан тойрон эргэжэ ерэдэг юм" гэжэ найдалтай суужа байна. Этигэл Хамба Лама: "Нисванис шинжэлбэл гадаада тододо забсарта үгэй" гэжэ айлдалаа.

Сайн юүмэ эргэжэ яаралгүй ерэдэг тула муу юүмэндэ забсар үгэй. Тымэ ушараас тэсэбэр хэрэгтэй.   
     
     