 

      2019.06.01-2019.06.10

2019-06-01 17:13
  288
  0
     
     
     
          
           
            
             
        
              
              
              
        
           
        
              
              
            
           
2019.06.01      28                
                           
              
                                       
2019.06.02      29                
                       
                       
              
   10     10                                  
2019.06.03      30               
                  
                       
             
                                                               
2019.06.04      1              
              
              

  
            
                       (     )                                               
2019.06.05      2              
              ФМ-      
                          
            
                               
2019.06.06      3             
                    
               
           
                       (  )                 
2019.06.07      4             
                           
                 
          
                                                   
2019.06.08      5            
                
                
          
                                               
2019.06.09      6            
                    
                   
         
                                                            
 2019.06.10      8           
                     
                   100        
         
                        100                          8       

  
Июнин 1-дэ, могой сарын 28-й шарагша могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.     
Этигэл Хамба Лама: "Зоболон бүхэн сэдьхэлээс гарадаг. Аюул тотхор тэбшэжэ шададаг гансахан сэдьхэл" гэжэ айлдалаа.     
     
Сэдьхэл агуу ехэ үүрэгтэй болоод байна. Ямар сонин юм? Оюун ухаан болон бодолнууд сэдьхэлэй ударидалга доро байхань мүн болохо болоо. Энэ ехэ сонин гэжэ саннам.    
Июнин 2-то, могой сарын 29-й сагаан мори удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.     
Нэгэ лама: «Амитан бугэдэй галтай» гээд туудэг табиад гал тахижа байна. Этигэл Хамба Лама: Галай эмшэлгээр хуйтэн халуун хоер тэгшэрнэ» гэжэ айлдалаа.    
    
Муноодэр 10 хангалай хуралаар 10 сахюусан залажа бухы хуйтэн халуун убэшэнинь тэгшэруулхэ аргатай тулда сахюусанда сайнаар зальбирагты. Тэрнэй хажууда сансан хэрэгэй бутээгты. Ехэ баярлалаа.    
Июнин 3-да, могой сарын 30-й сагаагша хони үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Залуу орос хүн: "Бурхандаа мүргэхэ ерээб" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Сэдьхэлэй номгодгохо Бурханай шажинай тус эрдэм" гэжэ айлдалаа.   
   
Номгорхо бол энэ айжа шадал үгэй болохо бэшэ. Энэ Буддадын шажинда орожо өөрин дураар байхагүйн тулда ухаанай хүшээр уур ба хилэнсэ болон муу санаа дараха арга мүн. Багшын ба аха хүнэй үгэ сонсохо шадал ниилээн сайн сургаал тулда хүн зондо ехэ тус эрдэм хүргэжэ болоно.    
Июнин 4-дэ, мори сарын 1-й хара бишэн үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  

"Жумед дасанай лама залараа" гэжэ дуулдаа. Этигэл Хамба Лама: "Арюун үйлэ аялан бүтээдэг" гэжэ айлдалаа.   
   
Өмнө сагаас манай сэлэнгын дасанаар голдуу "Жудод" тарнин ес дэлгэрсэндэнь хорин дасанар "Жумед" тарнин ес тогтосон. "Жумед" тарнин есоор тарниша ламанаар тогтомол үгэй дасанаар аялан ябаха номтой байсан. Энэ аялан ябахань арюун үйлэтэй болохын тулда гэжэ мүнөө мэдэгдээ.  
Июнин 5-да, мори сарын 2-й харагша тахиа үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Буддын шажинтан гэбэл нэгэ үндэстэй шажин" гэжэ радио ФМ-дэ хэлэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Бурхан Багшаас бусад хэнэш оршолонгоос гэтэлхэ хоосон шанар айлдаа үгэй" гэжэ хэлээ.  
  
Гэтэлхэ хоосон шанар гэсэн үгэ ехэ гүнзэгы утхатай байна. Энэ үгэ дээрэ ехэ удаан бодохо бол нэгэ ямар сайн үндэс сэдьхэлдэ ургажа болоно.  
 Июнин 6-да, мори сарын 3-й хүхэ нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Үндэр настай үбэгэн: "Орто настай удаан жаргалтай суугты" гэжэ юрөөл табижа байна. Этигэл Хамба Лама: "Насан лугаа түгэлдэр" гэжэ айлдалаа.  
  
Удаан жаргалтай байжа амидралхынь орондо нас болон үйлээр түгэсэ байхань илүү. Энэ насандаа зондо ямар нэгэ тустай үйлэ оложо түгэсэхэ бол тэрэнь ехэ зүб гэжэ саннам.  
Июнин 7-до, мори сарын 4-й хүхэбшэ гахай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн танилаас: "Хаана юү хэнэш" гэжэ асуухадань: "Хойто насандаа бэлдэнэм" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Үхэлээс зугтааха газар үгэй" гэжэ айлдалаа. 
 
Ямарша хүнэй дэргэдэ өөрин бэенэй үйлын Эрлиг Хаан байсан ушараас хэзээ нэгэ сагта тэрнэй гарта орохо тулда хойто насандаа бэлдэхэнь ехэ шухал. Тымэ ушараас энэ аба эжин бэлиг болосон бэенээс зугтаахань худал.  
Июнин 8-да, мори сарын 5-й улаан хулгана үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Ябадал бүхэндээ хадаг үргэжэ ябадаг хүндэлгэтэй хүнэй өмнө булаг соороо. Этигэл Хамба Лама: "Буян үйлдэхэ тангаригтай хүн" гэжэ айлдалаа. 
 
Ямар сонин юм хадаг үргэхэ ёс бол ямар нэгэ булаг болон ус гаргаха тула. Малшин хүндэ мал усалха ехэ хэрэгтэй тулда хадаг үргэжэ уснай эзэн луусады баярлуулха тэмдэг мүн. Энэнь луусадай өмнө абасан тангариг байжа болохо. 
Июнин 9-дэ, мори сарын 6-й улаагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Ямаанай саана Сагаан үбэгэн үзэгдэнэ гү даа" гэжэ ямаа харюулжа ябаад асууна. Этигэл Хамба Лама: "Гансахан өөртөө бисалгал болгожо тустай хэрэг үйлдэ" гэжэ айлдалаа.

Хониной сүрэг дотор ямаа байха бол сайн. Юүдэ гэбэл сабдаг болон обооной эзэнэй ахлагша Сагаан үбэгэн ямаанда ойр байсан тулда. Тэрнэй саана ямаа бол Гал тэнгэриин хүлэг ушараас Сагаан үбэгэнтэй хамта өөрин түлөө амитанай тусанда бисалгал үйлдэхэдэ ехэ тааламжатай гэжэ ойлгостой болоо. 
Июнин 10-да, мори сарын 8-й шара бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Эрэ хүн: "Би алтан оёрой алтан хуягай хүн байнам. Амгалан тайбан хайрлыт" гэнэ. Этигэл Хамба Ламын хүжэ бариюулаад: "Ом А Хум" гэхэдэнь хүжын униар 100-гаад метр дээшэ гаража байхань үзэгдэ.

Ямар сонин юм алтан оёрто алтан хуягтай хүн байхадань. Ом А Хум тарниас болжо хүжын униар 100 метр дээшэ гарасан. Болохогүй юүмэ алтан оёрой алтан хуягтай гэбэл. Энэ Гундулин Гэгээн Иволгын дасанда шэниин 8-да залархынь тэмдэг магадгүй.   
     
     