 

      2020.10.21-2020.10.31

2020-10-21 20:15
  124
  0
     
     
      
          
           
            
             
        
              
              
              
        
           
        
              
              
            
           
     
2020.10.21      5                 
        (  )                         
              
                                                 
    
2020.10.22      6                
                           
             
                                                           
    
2020.10.23      7                
                                         
             
   (  )                                                            49           
   
2020.10.24      8               
          дорюун                  

  
            
                                                                            
   
2020.10.25      9               
                           
            
                                                               
  
2020.10.26      10              
                                 
           
                                                            
  
2020.10.27      11             
                       
           
                            (  )          
 
2020.10.28      12             
                       
          
                                                      
 
2020.10.29     13             
                       
          
                         

2020.10.30      14            
                            
         
                                                                           

2020.10.31     15           
       15                       
         
                                         10      

Октябрин 21-дэ, нохой сарын 5-й улаагша тахиа үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.     
Санскрид хэл дээр габала гэдэг узэгууд үзэгдээд Этигэл Хамба Лама: "Оршолоной хор дарсан бэлиг барамидын тэмдэг габала" гэжэ айлдалаа.     
Габалын тэмдэг бол оршолоной хор дараха мүн болно бэлиг барамидын ухаанаар. Габал ямар нэгэ хор хуряадаг саба мүн тула. Энэ ехэ сонин ухаан, голдуу юүнэй түлөө габал хэрэглэдэг юм. Мүнөө тэрни мэдээбди.    
    
Октябрин 22-то, нохой сарын 6-й шара нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Этигэл Хамба Лама нэгэ ламада: "Үүрэй толон тунгалаг үдэшын боро хараан нюдэн балай" гэжэ айлдалаа.    
Үглөөнэй үүр сагта хүнэй бүгэдэ эрхэтэн тунгалаг сэбэр байна үдэшэ балай ушараас хэрэг үйлээ таруулхань зүб. Үүр сагаар оюн тунгалаг байжа үдэшэ ухаан балай байхань магадгүй. Тымэ ушараас эртэ үүр сайханаар сэрэжэ орой нара орохоор унтахань зүб.    
    
Октябрин 23-да, нохой сарын 7-й шарагша гахай үдэр. Этигэл Хамба Лама: "Нэгэ хүн: "Мэни намша сүнэс Хум үзэгэй тэмдэгтэй" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Энэ оршолондо эзэн бэе үгэй болоно" гэжэ айлдалаа.    
Дачин сонин сургаал буугаад байна. Оршолондо эзэн бэе үгэйдэ сүнэс байха ушараас. Манай бэенэй эзэн сүнэс ушараас гайхалтай Хум үзэгэй тэмдэгтэй тула. Хум үзэгээр тарни түгэсэхэ ушараас сүнэс бол бүгэдэ амитанай түгэсын тэмдэг мүн. Тымэ ушараас бэе эзэн бэшэ тула сүнэс байха бол 49 хоногой дараа элжын бэе олдогдохо.    
   
Октябрин 24-дэ, нохой сарын 8-й сагаан хулгана үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Сайн эрэ хүн моритой боложо ехэ дорюун байна. Этигэл Хамба Лама: "Нарин мэдрэмжэ сэдьхэлтэй морин эрдэни" гэжэ айлдалаа.   
Морийн эрдэни гэдэг ушар бол сайн мори хүнэй сэдьхэл хүдэлдэдэг юм. Энэ морийнь миин мэдэгдэхэгүйн нарин шадал мүн. Тымэ ушараас морийг хобор эрдэнитэй жишэдэг тула, нэгэ сайн хүлэгтэй болохыг өөртөө зүбшөөрэгты. Тэрнэй дээрэ мүнөөдэр Отошо Бурханай үдэр эрүүл мэндэ байхын тула Ом веханзе веханзе маха веханзе веханзе разаса мадгадэ суха гэжэ зальбирагты.   
   
Октябрин 25-да, нохой сарын 9-й сагаагша ухэр удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Мунхагай харанхуйн нойроос сэргэжэ байсан хундэ Этигэл Хамба Лама: «Хоёр чугуулган тэнсуулэ» гэжэ айлдалаа.   
Энэ хоерыг тэгшэ байлгахын тула оролдоходо бол маш сайн. Нэгэнь буянай чуулган, хоертийнь Бурхан Багшын бэлгэ бэлигэй ухаан болно. Нэгэ талаас олон хун зондо тусалжа шадаха бол буян ологдохо, нугоо талаас Бурхан Багшын ухаан ойлгожо шадаха бол нилээн ехэ оюун хурааха хэрэгтэй.  
  
Октябрин 26-да, нохой сарын 10-й хара бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ лама Этигэл Хамба Ламатай нарин сэдьхэл дээрэ харилсажа байна. Этигэл Хамба Лама: "Бадарсан сэдьхэлэй галда зоболоной үрэ шатана" гэжэ айлдалаа.  
Ямар аз ехэтэй лама юм сэдьхэлээр хэлээр бэшэ Хамба Ламатай харилсаа тогтоосон бол. Энэ лама ямар арга болон шадал хэрэглэсэн юм? За, мүнөө энэ сайн жишээ болсон харилсаагынь ямар нэгэ мэргэнэй арга хэрэглэжэ өөрин зоболони шатаажа үзы, өөр ондоо арга үгэйнь тула.  
  
Октябрин 27-до, нохой сарын 11-й харагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Аяанша хүндэ Этигэл Хамба Лама: "Гансахан сэдьхэлэй номгодхо бол хамаг юүмэн номгорно" гэжэ айлдалаа.  
Сэдьхэл номгоруулжа шадаха бол дараань бүгдэдэ амгаланаар хандахада аяндаа тэдэнь номгорхо. Номгон болходо нилээн саг хүшэ хэрэгтэй тула шуудиа татахада юүш хэрэггүй байдаг.  
 
Октябрин 28-да, нохой сарын 12-й хүхэ луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Нютагай ноёдто гомдосон хүндэ Этигэл Хамба Лама: "Үйлын оршолон үнэн бэшэ" гэжэ айлдалаа. 
Нэгэ талаар ноёдой тушаал сайн хяналта үгэйдэ хэд хүни дамжажа муугаар биелүүлэгдэсэн бол тэрэ ноен гэмтэй. Нүгөө талаар ноён хүн омгорхол шуналтай бол тэрэ хүн илүү ехэ алдаатай. Тымэ ушараас ноён байжа үнэн үйлэтэй байхань ехэ хобор. 
 
Октябрин 29-дэ, нохой сарын 13-й хүхэгшэ могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Бурхан шажин дэлгэрээд Этигэл Хамба Лама: "Гэлон сахил санвартан бүгэдэ заабал шэдитэн байха албатай" гэжэ айлдалаа. 
Бурхан Багшын шажин дэлгэрхэ бол заабал гэлон санвартай лама хэрэгтэй тула тэдэнь шэдитэй байхань албатай мүн. 

Октябрин 30-да, нохой сарын 14-й улаан морь үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама: "Та Бурхан Багшатай бараалха бол энэ шажин, Бурхан Багша танда айлдаха бол ухаан хүдэлээ" гэжэ айлдалаа.
Шажин, сургаал болон сүзэг Бурхан Багшатай лаб холбоотой тула энэ тухай сайн хэлэжэ болно. Юүндэ гэбэл Ганжуур сударай Бурхан Багшын үгэ үзэжэ сонсожо байсан тула. Тэрэ үгэнүүдынь Багшаас сонсожо, сайн ойлгожо шадаагүйдэ ганса хүндэлхэ үлдээ. Бурхан Багшын үгын утха бол ушарынь ойлгоходоо асар хэсүү тула сүзэглээд даган баясажа ухаан хүдэлгэхэ болно.

Октябрин 31-дэ, нохой сарын 15-й улаагша хонь үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн: "15-й сар гараад байхадань яадаг юм" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Буянай үндэс малта" гэжэ айлдалаа.
Буянай үндэс малта гэжэ айлдахадань би саннам өөртөө буян болохо бусад олондо тус болохын үйл үйлдэхэ хэрэгтэй. Энэ ямар ушартай үйл бол зондо тусалжа байгаад мэдэжэ болно. Шэни үйлээс 10 хүн тус хүртэсэн байвал мүн.
   
     
     