 

      20210221-20210228

2021-03-01 19:06
  95
  0  
      
       
           
         
         
           
        
         
         
       
      

20210221      9            
                       
         
                               

20210222      10            
                    
         
               ᠃

20210223      11            
                             
         
                                      

20210224      12            
                           
         
                                       

20210225      13            
                                
         
       ( x )                                        

20210226      14            
                                   
         
                                 

20210227      15            
                       
         
                                                                                 

20210228      16            
                          
         
                         

Февралин 21-дэ, бар сарын 9-й сагаан хулгана. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Арбан зүгээс элшэ гэрэл үзэгдэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Эльбын үзэгдэл хоосон шанартай" гэжэ айлдалаа.
Ехэ сайн сургаал байна хоосон шанарай байдалай хэлбэр дүрсэ үзэгдэсэн тула. Энэ элшэ гэрэлэй хэлбэрээр хоосон шанар үзэжэ мэдэхэ бол наснай хэрэг бүтэхэ.

Февралин 22-да, бар сарын 10-й сагаагшин үхэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама: "Өөрингөө зоболон тэбчеэд сэдьхэлэй сахижа сура".
Зоболон тэбшэхэнь амар бэшэ тула сэдьхэлэй зорилго барьсани сахижа сураха хэрэгтэй.

Февралин 23-да, бар сарын 11-й хара бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.

Хүн зондо зам гаргажа урдаа хүни оруулжа ябуулдаг хүндэ Этигэл Хамба Лама: "Хүндэлжэ үргэбэл уяраха үгэй хэн байхаб" гэжэ асуугаа.

Жинхэн сайн сургаал, зорилго болон ухаан ехэтэтэй тула бусадта зам гарган, дээрэнь эшэхэ болон амарлингүй сэдьхэлтэй байжа бусадыг урдаа оруулжа жаргал азатай болгоохонь ямар сайн юм.

Февралин 24-дэ, бар сарын 12-й харагшин туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн аглаг арюун агаар бариад суужа байна. Этигэл Хамба Лама: "Сэрүүн тунгалаг аж амидархань сэдьхэлэй хүч" гэжэ айлдалаа.
Монгол хүнэй бэендэ гал махабод илүү тула бэди ямар нэгэ уулан дээрэ гаража сэрүүн тунгалаг сэбэр агаараар амисгалха ехэ дуртай. Тэрнээс болжо манай бэенэй гал сайн бадаржа сэдьхэл дүүрэн болно.

Февралин 25-да, бар сарын 13-й хүхэ луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн өөрингөө үйл болон бүтээлыг дотороо соносод суужа байна. Этигэл Хамба Лама: "Бэлигүүн нюдэн дотоод сэдьхэлэй үзэгдэл мэдэдэг" гэжэ айлдалаа.
Сэдьхэлэй үзэгдэл бол рентген мэтэ үзэгдэхэгүй юүмэнэй дүрсэ гаргажа эли болгодог юм. Бас зүүдэ мэтээр заримдаа сэдьхэлдэ гүнзэгэй шингэсэн юүмыг үзүүлхэ болдог. Энэ үзэгдэл үгэй бол хүн бусад зони ойлгохо арга огто үгэй байха.

Февралин 26-да, бар сарын 14-й хүхэбшин могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Иволга иин дасанай цогчен хийгээд сахюусан дугануудай хоорондуур машад чанга гэрэлтэй наран шаража байна. Этигэл Хамба Лама: "Өмнө эдэлсэн үйлнүүд бүгэдэ элирхэ" гэжэ айлдалаа.
Ехэ сайн үдэр нар шанга шарахадань болно. Халуун нарнаас үйлэ элирхэ бол ялангуя хабарай наранда шаруулха ехэ сайн гэжэ мэдэгдээ. Үйлдэхэ үйлэ эли үзэгдэхэнь.

Февралин 27-до, бар сарын 15-й улаан мори үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүндэ Деважинай орон үзэгдэбэ. Этигэл Хамба Лама: "Хирэ үгэй сэдьхэлэй толи" гэжэ айлдалаа.
Холо баруун зүгтэ үзэгдэхэгүй оршодог Деважин орон бол хүнэй нюдэндэ яагааш харагдахагүй тула толи хэрэгтэй болно. Голдуу Бурхан Багша болон бусад шухал шабинартань мандал үргэхын өмнө толида сэдьхэлэй муу юүмээ шингээн арилгажа сайн юүмынь эли болгоохо уширтай байдаг. Мүнөө болходо сэдьхэлэй толи Деважин оронтой холбоотой байна гэжэ мэдэгдээ. Толи бол Деважин орон байхы тодруулан сануулдаг юм.

Февралин 28-да, бар сарын 16-й улаагшин хонь үдэр Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Арюун санаатай лама багшанар судар тарни мандуулан дэбшүүлбэ. Этигэл Хамба Лама: "Сэдьхэл арюун бол юртэмсэ арюун" гэжэ айлдалаа.
Лама багшанар мүргэлшидтэй хамта судар уншижа тарни тоолохо бол агаар сэбэрлэгдэжэ юртэмсэ арюутхагдасан тула сэдьхэл дотор үргэн болжо амарлингүй бодол орохо.
   
     
     