 

БНМАУ            1945  8 

2019-02-28 11:51
  351
  0
 

  
БНМАУ            1945  8  
БНМАУ-ын арми хятад улсад, 1945 оны 8 сар 
 
              2017-02-01        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
     