  

 

2019-03-08 23:35
  603
  0
             
           
  1       
           
           
              
           
            
          
           
          
   1. ustang buyida sahlidim sini
     uzang ni kurmay sighindim sini
     qara qaxliq guzal yarim
     ixqingda izilsam mayliti amasmu
     tangmu atedu kaxmu boludu
     muhabatlaxmak xunchi tasmudu
     aygha qarap nahxa issam
     yuruklarim kuyuwatidu
  2018  10 10      
     
     