 

       Харь гаригийн арал   

2018-07-06 16:54
  491
  0

 

       
Харь гаригийн арал

      
Сокотра арал, Йемен улс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
     
     