 

      2020.10.01-2020.10.10

2020-10-01 16:50
  130
  0     
      
       
           
         
         
            

         

         
         
       
      

2020.10.01     15           
                            
         
                                                         

2020.10.02      16            
                
         
                                                        

2020.10.03     17            
                       
         
                   

2020.10.04      18            
          зэдэлнэ (  )               
         
                  

2020.10.05     19            
        (  )              
         
             146                     6                     6                                

2020.10.06      19            
                           
         
                                                                    

2020.10.07      20            
                   
         
                              

    
                                                                        

2020.10.08      21            
                   
         
                                                                  

2020.10.09      22            
                           
         
                                      
 
2020.10.10      23            
                      
         
                                         


Октябрин 1-дэ, тахиа сарын 15-й улаагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Хамба Лама Багшаа сэдьхэлэй Бадма сэсэгтэ залажа байсан хүндэ Этигэл Хамба Лама: "Долоон эрдэнийн баялигтай" гэжэ айлдалаа. 
Мэдээжэ сэдьхэлдэ Бадма сэсэгтэй болсон хүн Бодисадбын долоон эрдэни тухай сайн мэдэлтэй. Энэ юү долоон эрдэни гэбэл ухаан, сонжуур, эшэдэл, сураха санаа, сэдьхэл баян, хэлсэн үгэндэ хүрэхэ, сүзэг. Иимэ сэдьхэлэй баялигтай болсон хүн мэдээжэ сэдьхэлдэ линхуа сэсэгтэй мүн.

Октябрин 2-то, тахиа сарын 16-й шар бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама: "Багша шаби хоер сэдьхэл дотор байдаг" гэжэ айлдалаа.
Доодо хэмжээ бол шаби Багшынгаа нэр алдарынь эли дурдаха үгэй тула сэдьхэлдэ бариад ябана. Шаби алдаа гаргабал Багшань нүгөө түрэлдэ зобохо тула сэдьхэлээр хоорондо ехэ холбоотой мүн. Энэ хоер хүнэй сэдьхэл нэгэ, юүндэ гэбэл Бурхан Багшын эрхэ ван нэгэтэй тула.

Октябрин 3-да, тахиа сарын 17-й шарагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Лама хубарагуудта Этигэл Хамба Лама: "Нисванистай тулалдаха бол арюун сэдьхэлэй бүү алда" гэжэ айлдалаа.
Арюун сэдьхэл бол нэгэ талаас хамгалга нүгөө тулаас шадал тула нисванистай тэмсэхэдэ ашигтай.

Октябрин 4-дэ, тахиа сарын 18-й сагаан луу удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Салхинай аялгаас хугжэм зэдэлнэ. Этигэл Хамба Лама: «Уйлэ бутэхэ хугжэмын баясгалан» гэжэ айлдалаа.
Хугжэм салхинаас гаралтай болно. Хун салхинай авианаас залхууржа уйдхараад хугжэм зохеохо болоо.

Октябрин 5-да, тахиа сарын 19-й сагаагша могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Өөрөө тодорсон Маанийн үзэгтэ шулуун үзэгдээд Этигэл Хамба Лама: "Мүнхэ гэрэлтэй" гэжэ айлдалаа.

Ранжун Маани гэдэг алдартай хабсагайда Хамба Лама Дамба Даржа Заяев 146 лама хубрагтай хамта Гомбо Махагала сахюусани залахадань, сахюусан бол өөрин Арьябала Бодисадбын зүрхэнэй 6 үзэгтэй тарнийнь энэ шулуунда гэрэлээр сасаруулсан. Тэрэ халуун зүрхэнэй гэрэлээр шулуунда шингэсэн 6 үзэгтэй Маани одоо болтор гэрэлтэй тула олон зондо эли үзэгдэнэ. Иигэжэ бэди мүнөөдэр өөрөө тодорсон Маанийн үзэгэй утха шанарынь мэдсэндэ баярлы.

Октябрин 6-да, тахиа сарын 19-й хара морь үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Сэдьхэлэйм зарса бэе гэжэ сонсогдоо. Этигэл Хамба Лама: "Багша шаби хоерой мүн шанарын арга бэлиг" гэжэ айлдалаа.

Тыгэбэл сэдьхэл, бэе хоер арга, бэлиг мэтэ болно. Сэдьхэл арга мэтэ гэбэл, гүнзэгы ба энэрхы болон амарлингүй сэдьхэл бол мэргэн дээрэ олон аргатай адли болно. Бэе бэлиг мэтэ гэбэл, бэе саба ба зарса гээд хоосон шанар барьсандаа шороон газар болоодчи оюн бэлиг ба бэлиг ухаантай адли юм. Ухаанда орохогүй ехэ гайхалтай жишээ.

Октябрин 7-до, тахиа сарын 20-й харагша хонь үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама: "Амитан бүгдыг абараха сэсэгэлсэн сэдьхэлэй хүшэ үзэгдэл" гэжэ айлдалаа.

Сэдьхэл сэсэглэхэ бодолтой шадал ехэ хобор тула сонсоходо ехэ сонин байна. Ямар нэгэ хүндэ тус хүргэхын тулда зүрхэндээ линхуа сэсэг үргэжэ байгы.

«Амитан бугдыг абараха сэсэгэлсэн сэдьхэлэй хушэ узэгдэл». Иижэ сэсэгэлсэн сэдьхэл, энэ сэдьхэлэй хушын УЗЭГДЭЛ яаж харж шадахаб, хайшангэд ойлгохоб? Одоо байга Этигэлэй Хамба Ламын бие харад, сургалын уншад, ойлгож болноо - Заяа Хамба Ламын айлдасан «дэмбрэл угэй оронос Абарал ерэнэ» гэсэн угэнуд Этигэл Хамба Ламые заажа байна.

Октябрин 8-да, тахиа сарын 21-й хүхэ бичин үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Мэргэн хүн үзэгдээд Этигэл Хамба Лама: "Багша үгэйгээр эрдэм олдодохо үгэй" гэжэ айлдалаа.

Жишээлхэ бол Бурхан Багша нара мэтэ ушараас Багша толи мэтээр нарнай гэрэлыг толиор шабидаа тусадаг юм. Юүндэ гэбэл шаби хэдыш мэргэн ухаантай байха бол Бурхан Багшын судар үзээд өөрөө ойлгохонь маша хэсүү, ялангуяа саадчи нарин утхынь. Тымэ ушараас Багшадаа Бурхан Багшаас илүү шүтэдэг юм.

Октябрин 9-дэ, тахиа сарын 22-й хүхэгшэ тахиа үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн сэдьхэлэй үндэсэндэ үзэгдэсэн санаагаар үйлэ бүтээжэ байна. Этигэл Хамба Лама: "Бэлиг барамидын үзэгдэл" гэжэ айлдалаа.

Арай гэжэ сэдьхэл, санаа хоеры ялгажа байсан хүндэ маш хэсүү юм сэдьхэлэй үндэс оложо ойлгохонь. Тымэ ушараас бэлиг барамидын сургаал бол сэдьхэлэй үндэснэй санаа олгогдуулан хүдэлгэнэ.

Октябрин 10-да, тахиа сарын 23-й улаан нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нюуса тарни бүтээсэн лама байна. Этигэл Хамба Лама: "Доржедан орондо хөөрэн дэгдэн бүжиглэнэ" гэжэ айлдалаа.

Эсбэл нам суужа хүдэлдэг үгэй тарнишан лама Доржедан орондо бүжиглэхэ гэбэл бэди тэндэ ошохо бол заабал бүжиглэхэ ёстой. Мүнөө байсан бүжиглэдэг зон бүжиглэхын өмнө Доржедан орон баяртай дурдаха ёстой болно. Тыгэбэл маш сайхан бүжиглэхэ болно.   
     
     