 

ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ

2021-07-17 11:11
  17
  0
ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡᠬᠥᠢ
 ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
ᠭᠣᠸᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ
 ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
ᠬᠥᠬᠡᠷᠣᠬᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ
 ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
ᠭᠣᠶᠣᠬᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ
 ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
 ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
 ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ

ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ
 ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠥᠭ ᠬᠥᠬᠡᠷᠣᠬᠡᠨ ᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ 
 ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ 
 ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡᠬᠥᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ
 ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
 ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ
 ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠥ  
     
     