 

         

2015-10-26 16:58
  4142
  0                       
 
  GoGo  mn      
  4  24   /2015-10-19 11:41 GMT+8/    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2015            
                                                        
   
                     
               
                          
        ,                  
“Арьс шир, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн-2015” үзэсгэлэнг ес дэх удаагаа зохион байгуулж байна. 
 
Энэхүү үзэсгэлэнг “Аж Үйлдвэрийн Яам”, “Ажил Олгогч Эздийн Холбоо”-ны дэмжлэгтэйгээр, “Монголын Арьс Ширний Үйлдвэрлэлийн Холбоо”, “Монголын Ноос Ноолуурны Холбоо”, “Мишээл Экспо” ХХК хамтран дараах зорилгыг хэрэгжүүлэхээр зохион байгуулж байгаа аж. 
Үүнд: 
Арьс шир, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулан брэнджүүлэх боломжийг олгох 
Маркетинг борлуулалтын ажилд нь бодит хувь нэмэр оруулах 
Бараа бүтээгдэхүүн шинэ загвар, шинэ дизайн, чанар эдэлгээг олон нийтэд сурталчлан таниулах боломжийг олгох. 
Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх харилцан туршлага солилцох нөхцөл бололцоог бүрдүүлж өгөх юм. 
 
 
 
 
 
      