

   

2022-01-05 11:17
  62
  0
         ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ
        ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠮᠦᠨ
   ᠥᠳᠠᠰᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠬᠥᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠭᠤᠵᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠥᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠢᠮᠠᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠤ ᠭᠡᠮᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠡᠬᠥᠯᠠᠰ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠥᠨᠳᠤᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠪᠴᠢ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠰᠨᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠢᠯᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠥᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ ᠢ᠋ᠢᠨ ᠥᠨᠤᠷ ᠬᠠᠡᠭᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠢ ᠣᠨᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ᠋ᠢᠠᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠬᠢᠯᠵᠡᠬᠥᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠣᠷ ᠲᠣᠷ ᠲᠤᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ᠋ ᠲᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠥᠡᠭᠬᠥᠨ ᠥᠷᠤᠪᠳᠠᠰᠤ ᠰᠠᠴᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠣᠴᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠬᠢᠯᠠᠰ ᠬᠢᠯᠠᠰ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠬᠥ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ᠋ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠡ ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠡᠭᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ᠋ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   
     
     