 

20240501-20240531

2024-05-25 18:33
  23
  0

20240501.       23                 
                         
20240502.       24                 
                     
20240503.       25                 
                           
   --       ;     ( томоо тасрах --- а. Биеэ барьж дийлэхээ болих; б. Ядрах, бие сулдайх ) 
20240504.       26                 
                     
20240505.       27                 
                       
20240506.       28                 
                       
20240507.       29                 
                                 
20240507.       29                 
                                 
20240508.       30                 
                        
            (     )
20240509.      1                 
                          
20240510.      2                 
                        
20240511.       4                 
                        
20240512.       5                 
                 
20240513.       6                 
                      
20240514.       7                 
                      
20240515.       7                 
                          
20240516.       8                 
                       
20240517.       9                 
                         
20240518..       10                 
                      
20240519..       11                 
                        
20240520.       12                 
                             
20240521.       13                 
                           
20240522.       14                 
                     
20240523.       15                 
                          

20240524.       16                 
                 
20240525.       17                 
      95                    
20240526.       18                
                       
20240527.       19                
                  
20240528.       20                
                      
20240529.       21                
                                 
20240530.       22                
                             
20240531.       23                
                                  

20240501. Луу жил, луу сарын 23-й хөхөгчин үхэр өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Үнэн зүрхэнээс тусалжа байха гээд мэхэлжэ байха хүн байдаг.  Этигэлт Багша: "Энэ ертөнцын байдал" хэмээн айлдалаа.
20240502. Луу жил луу сарын 24-й улаан бар өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Этигэлт Багша сүзэгтэй хүндэ: "Үнэн шударга тэгшэ сэтгэлтэй яв" хэмээн айлдалаа.
20230503. Луу жил, луу сарын 25-й улаагчин туулай өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн: "Тоомоо тасаража болохо үгэй" гэнэ. Этигэлт Багша: "Томоотой сэтгэл гэгээрэлдэ хүрнэ" хэмээн айлдалаа.
Майн 4-дэ, луу сарын 26-й шар луу одорэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Олз орохын тэмдэг буугаа. Этигэлт Багша: "Этигэл бол ухаанай дээр" хэмээн айлдалаа.
20240505. Луу жил луу сарын 27-й шарагчин могой өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Очирдарийн хувилгаан Бурхан Багша үзэгдэв Этигэлт Багша: «Очир эрхэтэй нууцын хагаан» хэмээн айлдалаа.
20240506. Луу жил луу сарын 28-й цагаан морь одорэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба Ламын сургаал. 
Сүзэгтэн ирээд Хамба ламада мүргэж байн. Этигэлт Багша: “Оюунай дэргэдэ ухаан билиг төгс” хэмээн айлдалаа.
20240507. Луу жил луу сарын 29-й цагаагчин хонь өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн: “Бурхан ном болон чуулганай дээд нүгүүд дор бодь хүртэр би бээр итгэмээ” гээд мүргэнэ. Этигэлт Багша: “Ухаан билиг түгэлдэр” хэмээн айлдалаа.
20240508. Луу жид луу сарын 30-й Хар бичөдөрэй цаг амжилтай алхахн тула Этигэлт Хамба ламын сургаал. 
Хий мориной дээгүүр улаан гэрэл татажа байна. Этигэлт Багша: “Ухаан сэтгэлээс яларсан илч” хэмээн айлдалаа.
20240509. Луу жил могой сарын 1-й харагчин тахиа өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал. 
Гал ихээр дүлэнтэж бадарна. Этигэлт Багша: “Шимносын омогыг хоцролгүй даран зохеогч нууцын эзэн” хэмээн айлдалаа.
20240510. Луу жил могой сарын 2-й хөх хулгана өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн үзэхэ үгэй юүм үзэж байна. Этигэлт Багша: "Мүнх огторгой мэтэ тэгш чанартай бай" хэмээн айлдалаа.
20240511. Луу жил, могой сарын 4-й хөхөгчин могой өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал. 
Нэг хүн хуралд даатгал оруулж байн. Этигэлт Багша: "Хурал чугуулгану дээдэнь ламнар" хэмээн айлдалаа
20240412. Луу жил, могой сарын 5-й улаан хулгана өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Тарнишийн хүндэ Этигэлт Багша: "Очиртой зүрх огторгой мэтэ" хэмээн айлдалаа.
20240513. Луу жил, могой сарын 6-й улаагчин үхэр өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Хэдэн хүмүүс махтай лусад тахижа байн. Этигэлт Багша: "Булаг өөрийн эзэнтэй" хэмээн айлдалаа.
20240514. Луу жил могой сарын 7-й шар бар өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Алмаз навчитай галбарваас модон ургажа байн. Этигэлт Багша: "Очир хөлгөны галбарваас модон" хэмээн айлдалаа.
20240515. Луу жил, могой сарын 7-й шарагчин туулай өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн өөрийн сүнэсыг Хум үзэгтэ шингэгээд сууна. Этигэлт Багша: "Бодь садын эхийн шата" хэмээн айлдлаа.
20240516. Луу жил, могой сарын 8-й цагаан луу өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Орчин байгал хувилаад хувирж л байн. Этигэлт Багша: "Сайн талань Бурхан Багшын үйл" хэмээн айлдалаа.
20240517. Луу жил, могой сарын 9-й цагаагчин могой өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн ухаанай утга чанарынь тайлбарлаж байн. Этигэлт Багша: "Өвчин зовлон арилгагдажа тонилон гэтэлхэ" хэмээн айлдалаа.
20240518. Луу жил могой сарын 10-й хар морь өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн дээд Багшатай холбоо барьсан байн. Этигэлт Багша: "Зохилдожо ирсэн эди шэди" хэмээн айлдалаа.
Майн 19-дэ, могой сарын 11-й харагчин хонь өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг лама хамаг амьтанда үнэн тусалжа байн. Этигэлт Багша: "Ертөнцыг гэрэлтүүлхэ хүч чадалтай" хэмээн айлдалаа.
20240520. Луу жил могой сарын 12-й хөх бич өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Үндэсэн их эрдэнитэй Багшада тахил балин үргэгдэжэ байн. Этигэлт Багша: "Орчлонгыг судар тарниар гэрэл туулсан эрдэнитэ их Багша" хэмээн айлдалаа.
20240521. Луу жил могой сарын 13-й хөхөгчин тахиа өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн их юүмэ мэдэдэг болон чаддаг байн. Этигэлт Багша: "Ойн тойнд хадгалжа явсан эрдэнийн охин" хэмээн айлдалаа.
20240522. Луу жил, могой сарын 14-й улаан нохой өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Зүрхэндээ гэрэлтэй хүндэ Этигэлт Багша: "Арга билиг хоерыг тэнцүүл" хэмээн айлдалаа.
20240523. Луу жил, могой сарын 15-й улаагчин гахай өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Их санаа илүү бодол үгэй хүндэ Этигэлт Багша: "Сүзэгтэй хүндэ үйлын үр гэхэ байдал үгэй" хэмээн айлдалаа.

20240524. Луу жил могой сарын 16-й шар хулгана өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Бичигт цагаан чулуун гэжэ сонсогдоо. Этигэлт Багша: "Нууц лүндэн" хэмээн айлдалаа.
20240525. Луу жил могой сарын 17-й шарагчин үхэр өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлтэ Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн: "95 насандаа ертөнсээс халихав" гэнэ. Этигэлт Багша: "Гэтэлтэрээ энээгүүр байгаарай" хэмээн айлдалаа.
20240526. Луу жил могой сарын 18-й цагаан бар өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн: "Өвчин үгэй нас болон баялиг" гэнэ.
Этигэлт Багша: "Эрдэнэ түгэлдэр" хэмээн айлдалаа.
20240527. Луу жил, могой сарын 19-й цагаагчин туулай өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Хилинц түйдхэр арилагдана Этигэлт Багша: "Хүсэл хангаагч эрдэнийн мод ихээр дэлгэрхэ"
20240528. Луу жил, могой сарын 20 хар луу өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг лама Жаданба судараас иш татна. Этигэлт Хамба лама: "Багшын захиа дүргээ" хэмээн айлдалаа.
20240529. Луу жил, могой сарын 21-й харагчин могой өдөрой цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн багшаас: "Сэтгэлдээ аважа яваха юүмэ үгыт" гэжэ гуйна. Этигэлт Багша: "Гал бадарсан сэлмэтэй байсандаа болоо" хэмээн айлдалаа.
20240530. Луу жил, могой сарын 22-й хөх морь өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Ухаан гэвэл хаанач байдаг гэж сонсогдоо. Этигэлт Багша: "Энэрхи сэтгэлэй нүдэн агшин дотор амьтан бүгдыг аварха чадалтай" хэмээн айлдалаа.
20240531. Луу жил, могой сарын 23-й хөхөгчин хонь өдөрэй цаг амжилтай алхахын тула Этигэлт Хамба ламын сургаал.
Нэг хүн: "Нүгэлтэй хүмүүсыг хоер хавцагайн хоорондо хабшадаг юм" гэнэ. Этигэлт Багша: "Өөрингөө тод гэрэл мэдээд таниха хэрэгтэй" хэмээн айлдалаа.

   
     
     