 

  

2019-09-20 20:13
  615
  1
       Tahir Hamut 

  

         
      
         
      
          
      
        
      
         
      
         
      

           
      

2016       

        

Tahir Hamut

Silärgә natonuš yär

Bu yärdä äslidä yuqumluq isimlar yoq idi.
Biz bar deduq, bar boldi.
Bu yärdä äslidä yiltizliq humlar yoq idi.
Biz bar deduq, bar boldi.
Bu yärdä äslidä temip turidiγan vaqitlar yoq idi.
Biz bar deduq, bar boldi.
Bu yärdä äslidä köpiyidiγan yalγuzluqlar yoq idi.
Biz bar deduq, bar boldi.
Bu yärdä äslidä miŋ közlük asmanlar yoq idi.
Biz bar deduq, bar boldi.
Bu yärdä äslidä sәrgәrdan untušlar yoq idi.
Biz bar deduq, bar boldi.

ämma biz heč närsini yoq idi däp yoq qilalmiduq.
hәtta bar qilγanlirimiznimu.

2016-yil fevral, ürümči

  2016   12                                 
     
     