 

      2021.01.01᠆ 2021.01.10

2021-01-05 20:20
  224
  0  
      
       
           
         
         
         
   
        
         
         
       
      

2021.01.01    17         
                             
         
                  2021 2020       

2021.01.02     18            
               10                                 
         
                    10                                              

2021.01.03     19           
                                  
         
                                                                   

2021.01.04     21          
                     
         
                                                    

2021.01.05     22         
                        
         
             хадон                       

2021.01.06      23            
                           
         
                                                        

2021.01.07     24            
                       
         
                                         

2021.01.08      25            
                   оно    
         
                                      

2021.01.09     26            
                              
         
                                                

2021.01.10      27            
                    
         
                                                                                                
Январин 1-дэ, хулгана сарын 17-й шарагша тахиа удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Шинэ он ерээ гэлдэнэ, арад зон. Этигэл Хамба Лама: «Саг сагаараа эргээд лэ ерэжэ байсан уйлийн урэ» гэжэ айлдалаа.
Дараачин он ерэхэнь саг эргээд уйлийн урэ мун болно. Тымэ ушараас 2021 он 2020 оной уйлийн урэ зуб.

Январин 2-то, хулгана сарын сагаан нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Тахилгатын орондо байсан учраас би 10 зүгэй Бурхадта аригуун тахил балин үргэжэ чадсандаа баяртай байнам" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Үгээрхын гаслан арилгаха эрдэнийн сан энэ л байна" гэжэ айлдалаа.
Сайндаа, энэ хүн өөртөөнь яагааш ба хэзээш мэдэгдэхэгүй болон үзэгдэхэгүй 10 зүгэй Бурхадта тахил, балин үргэхэ сүзэгэй чадалтай тула маш зүб. Тымэ учраас энэ эрдэнийн санаас муу үгээрхын гасланаа арилгаха. Арилгаха бол зарим ухаантай зон энэ хүни хаяа дурдажа байхань мүн.

Январин 3-да, хулгана сарын 19-й сагаагша гахай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Үбгэн хүн арад зондо амгалан байдалай юрөөл табижа байна. Этигэл Хамба Лама: "Үйлэ, хэрэг болон бүтээлнүүд юрөөлэй хүшээр бүтэдэг" гэжэ айлдалаа.
Сайн утхатай юрөөл табихада нилээн холын ухаан болон нарин туршлага хэрэгтэй болно. Хүшэнь гэбэл олон жил дараа бүтэдэг ушараас. Жишээ бол - манай нютагта лама болхо хубараг ерэг, хүштэй барилдаашин, мэргэн сурхарбашин, сайн мори уягшин гарад байг. Иимэ юрөөл бүтэхыг энэ насанда үзэхэ бол нютагаа үнэн хүндэлнэ.

Январин 4-дэ, хулгана сарын 21-й хара хулгана үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Багша шабийн үйлнүүд зохилдосон байна. Этигэл Хамба Лама: "Залгажа дамжуулсан" гэжэ айлдалаа.
Мэргэн Багша сайн шабитай зохилдосон бол Бурхан Багшын сургаал сааша дамжиха шадалтай болно. Магадгүй эртэ нэгэ амидралда эдэ хоер бага зэргэ санаагаар тааржа байсандаа. Эндэ бол Багшийн ухаантай юрөөлэй номыг шабийнь үргэжэ шадсан гэжэ хэлы.

Январин 5-да, хулгана сарын 22-й харагша үхэр үдэр . Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүнэй сэжэг уйдхарынь арилжа байна. Этигэл Хамба Лама: "Амнай уншалгын бисалгал" гэжэ айлдалаа.
Сэжэг болон уйдхар арилгахын тула амнай уншалга хадон гэдэгы үдэр бэрэ уншиха хэрэгтэй үгэй бол мэдэхэ тарни тоолоходо мүн. Иигэжэ сэжэг уйдхар хоеры арилгаха арга мэдээбди.

Январин 6-да, хулгана сарын 23-й хүхэ бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама Бурхан Багшын дүрсэ залажа байна. Этигэл Хамба Лама: "Дүрсэ бол хогоосон чинар Хогоосон чинар бол дүрсэ" гэжэ айлдалаа.
Сонин юүмэ дүрсэ бол хогоосон чинар болходо,. тыхэдэнь ехэ гайхалтай хогоосон чинар дүрсэ болходонь. Ямарша нэгэ юүмэ нүгөө юүмэнь заабал баталха тула ехэ зүб. Иигэд л бүгэдэ юүмэ ойлгостой болдог. Гол утхань бол хоосон шанары дүрсэ үгэй ойлгожо болхогүйн тула.

Январин 7-до, хулгана сарын 24-й хүхэгшэ туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Номгон тэнюүн амидралтай хүн үзэгдээд Этигэл Хамба Лама: "Үгэлиг тахил үргэснэй буян арьбин" гэжэ айлдалаа.
Будда Багшын сургаалай гол үүрэг бол хүни номгоруулха шадалтай. Хэрэгтэй сагта номгоржо шадаха хүндэ ямарша үйлэ бүтээхэнь боломжотой. Сэдьхэл ухаан ударидахын тулда номгон байдалда орохо хэрэгтэй.

Январин 8-да, хулгана сарын 25-й улаан луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Гүн ухаанай эрдэм судалсан хүндэ Этигэл Хамба Лама: "Ухаани хазаарлаад оно" гэжэ айлдалаа.
Бэди монгол нүдэлшин зон үргэлжэ морин дээрэ ябажа байсан тула мори хазаарлахынь маш сайн мэдэхэ. Тэрэ амидралай эгээ дүтэ хэрэгтэй туршлагаар нарин гүнзэгы эрдэм юүмэ ойлгуулхада ехэ зүб.

Январин 9-дэ, хулгана сарын 26-й улаагша могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Хэдэн ламанар дээдэ үеин Багшаас дамжасан номой абшиг сэргээжэ байна. Этигэл Хамба Лама: "Гэгээн бэлигтэй гишүүн болсон" гэжэ айлдалаа.
Өөрийн Багшаас хүртэсэн судар үзэхэ лун, жинян болон ванай аргаар тарни хэрэглэхэ эрхэтэй бол мэдээжэ гэгээрхэ бэлигтэй дотор тоотой гишүүн болохо. Энэ нандин абшигтай болсон бол наснай замаар ехэ найдбартай туслуулха үүрэгтэй ябана.

Январин 10-да, хулгана сарын 27-й шара морь үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама байга юүмэ эблэрүүлжэ зохидуулдаг хүндэ: "Сагай хүрдэ тэгшэрхэ" гэжэ айлдалаа.
Сагай хүрдэ гэдэг утха бол саг ойлгохонь маш хүндэ хэсүү юм. Саг ябадаг, саг үнгэрдэг, саг ошодог гэжэ голдуу бэди хэлэжэ байдаг. Тыхэдэнь энэ саг ямар нэгэ аргаар мэдэжэ бариха гээд Бурхан Багша манда хүрдэ зохеожо үгэсэн. Хүрдэ газар дэлхэй мэтэ эргэлдэхэ тула доторонь хоосон бэшэ хоосон шанарайн тарнитай. Тымэ ушараас үдэр хүрдэ эргүүлхэ бол саг мийн тус үгэй ба мэдэгдэнгүй үнгэрхэгүй болно. Дачин саг бусаажа Бурхан Багшада дүтэлжэ болно энэ хүрдэ эргүүлсэн буянаар.

   
     
     