  

ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ

2018-08-27 17:38
  134
  0
ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠠᠯ
     ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠤᠱᠤᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠪᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠤᠷᠭᠤᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ  ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ
ᠪᠤᠯᠠᠬᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠭᠤᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ  ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠨᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ
  ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ
.
ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠭᠣᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠠᠯ ᠴᠡᠢᠯᠵᠡᠬᠰᠠᠨ
ᠠᠷᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢᠥᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠪᠡᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ
ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠬᠣᠷᠤ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
  ᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ
  ᠲᠡᠩᠴᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠴᠤᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠥᠬᠡ ᠥᠵᠤᠭᠥᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ  ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ  ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
  ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠢᠶᠡᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠳᠥᠭᠰᠡᠨ
  ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ   
     
     