 

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ

2018-12-11 09:22
  91
  0
      ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ
                    ᠤᠪᠠᠰᠢ
ᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠱᠤᠷᠭ᠎ᠠ
ᠦᠯᠦᠨ ᠴᠠᠶᠢᠪᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠬᠡᠭᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠵᠦᠰᠦᠨ
ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠣᠶᠢᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ
ᠪᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠳᠠᠪᠴᠢᠭᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠦᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠨ
ᠪᠣᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠪᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ
ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
ᠨᠠᠮ ᠬᠥᠮ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠽᠠᠮᠪᠤ ᠢ ᠨᠠᠯᠠᠨ
ᠨᠠᠬᠢᠰ ᠨᠠᠬᠢᠰ ᠲᠠᠪᠲᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ

       2018 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠢ᠃
   
     
     